Aprovades les ordenances municipals de 2022 a Granollers!

13.1.2022
Benvolguts i benvolgudes,

El passat mes de Desembre, es van aprovar les ordenances municipals per l'any 2022 a Granollers. A continuació us informarem de les diferents bonificacions a la que es podran acollir les activitats:

• Als Preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i els industrials assimilables a residus municipals, es podrá sol·licitar l’exempció per part d’aquells titulars de les activitats generadores que acreditin anualment la gestió integral de totes i cadascuna de les fraccions de residus mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta és una nova no subjecció aprovada per 2022 i, als efectes del seu reconeixement, els titulars hauran de presentar anualment la documentació necessària durant el primer mes des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

• A l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es té dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre el pressupost de les obres de la instal·lació de captació solar tèrmica i/o fotovoltaica, sempre que no sigui d'obligat compliment la seva implantació.

• A l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es recull una bonificació de fins al 30 % sobre la quota municipal pels subjectes passius que hagin incrementat en més d'un 5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació. Aquest percentatge s'incrementarà en un 3 per cent, per cada treballador que disposes de la condició d'aturat de llarga durada, fins a un màxim del 40 per cent. La bonificació s’ha de demanar dins del primer trimestre del període impositiu que pugui correspondre l'aplicació de la bonificació. El topall de la bonificació és de 2.000 euros

• A l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica es pot sol·licitar una bonificació pels vehicles, en funció del distintiu ambiental que tinguin. Gaudiran d’una bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de matriculació:

  • Distintiu Zero emissions: Vehicles 100 % elèctrics de bateria (BEV), vehicles d’autonomia estesa (REEV), i vehicles híbrids endollable (PHEV) amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km.
  • Distintiu Eco: Vehicles híbrids endollables amb menys de 40 Km. d’autonomia elèctrica, Vehicles híbrids no endollables (HEV), i vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de petroli (GLP).
  • També gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’Impost, durant un any, aplicable en l’exercici següent al de la data de matriculació els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol amb emissions fins a 100 gr/Km.
Jornada Seguretat als Polígons

Jornada Seguretat als Polígons

Et convidem a participar a una trobada en la qual es parlarà de seguretat per empreses, de protecció passiva, activa, organització de la seguretat i valoració del risc.

17.5.2024
Sequera - Excepcionalitat

Sequera - Excepcionalitat

Semàfor taronja – Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves)

15.5.2024
Dilluns començaran les obres al passeig Fluvial i al parc del Congost

Dilluns començaran les obres al passeig Fluvial i al parc del Congost

La renaturalització de l'entorn del riu Congost, que inclou treballs a la mateixa llera del riu, així com a passeig Fluvial i al parc del Congost

13.5.2024
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes